Kalksten

Marmor och kalksten är båda känsliga för syror som kan etsa och ge märken i stenen. Syror finns i t.ex sura rengöringsmedel, fruktjuice, vin etc. Kolsyra är ett annat ämne som kan etsa stenen. Syrorna påverkar dock inte stenens hållfasthet, utan orsakar enbart kosmetiska skador. Är man medveten om och accepterar riskerna för fläck bildning, kan även dessa stensorter vara bra material för kök och badrumsbänkar. För övrig inredning i miljöer utan kemiska risker, som t.ex fönsterbänkar eller golv är marmor och kalksten ett utmärkt material.

Som all annan natursten klarar marmor och kalksten hög värme.